EKS308 ve EKS315 Programları için Mentörlük Çalışması

“Pandemi döneminde hazır giyim sektörlerinin rekabetçiliğinin artırılması hedefi ile İHKİB girişimi ile, Ekoteks tarafından hazırlanan ücretsiz mentörlük ve sertifikasyon programları başlamıştır.”

Ekoteks tarafından sektörümüz firmalarının ihtiyaçları doğrultusunda uluslararası standartlar ile uyumlu hazırlanan “EKS308 – Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirme Programı” ve “EKS315 – Salgın Hastalıkla Mücadele Değerlendirme Programı” ile firmalara değerlendirme ve doğrulama hizmeti sağlıyor.

Share this article: