Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı

Ürünlerinizin standartlara uygunluğunu test edip raporlayalım

Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlamasına ve ekolojik kaynaklarımızın korunmasına yapılan analiz ve testlerle katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

ZDHC onaylı Su ve Atık Su Laboratuvarında konvansiyonel ve MRSL metot ile atık su ve çamur testleri uygulamaktadır. Sahada numune alımı ve rapor yükleme hizmeti verilmektedir.