Kimya Laboratuvarı

Ürünlerinizin standartlara uygunluğunu test edip raporlayalım

Kimya Laboratuvarı

Renk haslıkları (Işık haslığı, yıkama haslıkları, ter, su, sürtme, kuru temizleme, su damlatma, solvent, havuz ve deniz suyu haslıkları, sıcak pres, fenolik sararma, tükürük, PVC ve ozon haslığı vb.) ticari ve endüstriyel yıkama testleri (boyutsal değişim, dönme, görünüm , baskı dayanım testleri) ile özel bitim işlemi görmüş kumaşların performans testlerinden su iticilik, ısıl direnç, su buharı geçirgenliği, nem yönetimi tayini gibi spesifik testler yapılmaktadır. 

Tıbbi ve Koruyucu giysilerde sprey direnci, su geçirgenliği, kuru halde tiftik ve partikül oluşumu, sıvı iticilik ve kan penetrasyonu gibi performans testleri de yapılmaktadır.