KURUMSAL

Güvenli Ürün, Güvenli Üretim

İHKİB (İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçılar Birliği)’nin yatırımıyla kurulduğu 1998 yılında bu yana uluslararası geçerliliği olan bağımsız bir laboratuvar olarak tekstil, hazır giyim, deri, oyuncak, kozmetik, makine ve ilgili yan sektörlerde faaliyet gösteren 3 000 ’in üzerinde uluslararası ve lokal kuruluşa hizmet vermektedir.

Kâr amacı gütmeden, ihracatçı firmalara, test taleplerinde, AR-GE çalışmalarında, kalite alt yapısı oluşturmada ve ürün sertifikalandırmada destek veren laboratuvarımız aynı zamanda rekabetçi pazarda piyasa fiyatlarını regüle etmek misyonuna sahiptir. Ayrıca tüketim ürünlerinin kalitesini istenen seviyeye yükseltmeye ve sürdürülebilirliğini sağlamaya katkıda bulunmaktadır. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden yasaklı kimyasalların kontrolü ile sosyal sorumluluk görevi de üstlenmektedir.

Kilometre Taşları

Önemli Tarihler ve Gelişmeler
 • Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Kurulumu
 • Hücre Kültürü ve Virüs Etkinliği Laboratuvarı Kurulumu
 • Genetik Laboratuvarı Kurulumu
 • ZDHC Test Akreditasyonu
 • Maske ve Koruyucu Giysi Testleri TÜRKAK ve EA akreditasyonu
 • EKS315 Pandemi Rehberlik, Değerlendirme, Geliştirme ve Belgelendirme Programı
 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Biyosidal Ruhsatlandırma Yetkisi 
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile IPA II (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-Instrument for Pre-accession Assistance) projesi kapsamında yatırımlar
 • EKS308 Sosyal Uygunluk Değerlendirme, Geliştirme ve Belgelendirme Programı  
 • Atık Su ve Su Laboratuvar Akreditasyonu 
 • Antistatik Laboratuvarı Kurulumu

 • Antistatik Test Akreditasyonu

 • Atık Su ve Su Laboratuvarı Kurulumu 

 • Çakmak Güvenlik Testleri Akreditasyonu 

 • Oyuncak Fiziksel ve Yanmazlık Testleri Akreditasyonu  

 • Oyuncak Test Laboratuvarı Kurulumu

 • TÜRKAK Akreditasyonu

 • Tekstil Mikrobiyolojisi Akreditasyonu  

 • Tekstil Mikrobiyolojisi Laboratuvarı (Türkiye’de ilk)

 • Laboratuvar Akreditasyonu Alman Akreditasyon Kurumu DAP (Dakks

 • İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 

Fark yaratacak iş birlikleri için biz hazırız!