BİYOSİDAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE PARLAMA NOKTASI TAYİNİ FLASH POINT TEST

Parlama noktası, flash point, uçucu bir malzemenin bir ateşleme kaynağı ile tutuşacağı en düşük sıcaklık seviyesidir. Yanıcı sıvıların tehlikelerini belirlemede en önemli parametre parlama noktasıdır. Yanıcı sıvıların parlama noktaları belirlenerek Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) yer alır. Parlama noktası, malzemeleri yanıcı olarak sınıflandırmak için bir geçerli bir ölçüdür. Ürünlerin içeriğindeki aromaların, uçucu yağların bulunduğu uçucu organik bileşiklerin taşınması sırasında uygun güvenlik önlemlerinin oluşturulması için parlama noktasının biliniyor olması gerekmektedir Uçucu maddelerin parlama noktaları veya yanıcılıklarına göre sınıflandırılması gerekmektedir. Günümüzde parlama noktası, çok sayıda uluslararası standart test yönteminde tanımlanmıştır ve belli cihazlarla ölçülmektedir. 28.01.2019 tarihli ve 19020089-704.99-519 sayılı olur ile Biyosidal Ürün Analizleri ve Yetki Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat içerisinde laboratuvarda kullanılacak ekipman listesinde parlama noktası cihazı yer almaktadır. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) ne göre alevlenir sıvı ; 60°C’ yi aşmayan bir parlama noktasına sahip sıvılardır. Kuruluşumuz tarafından işletmelere, kozmetik ve biyosidal test hizmetleri kapsamında, kimyasal testler arasında parlama noktası (flash point) test hizmeti de verilmektedir. Ekoteks Laboratuvarı, geniş test portföyüne “Biyosidal ve Kozmetik Ürünlerde Parlama Noktası Tayini” testini de eklemiştir. Test ihtiyaçlarınızda, uzman kadrosu, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile her zaman yanınızdadır. Bu test yöntemiyle ilgili tüm sorularınızda ve test taleplerinizde bizimle temasa geçebilirsiniz. Sevim Atmaca Razak-Teknik Müdür (sevim_atmaca@ekoteks.com , 0212 676 78 66, dahili: 104) Nagehan Gencay/Teknik Müdür Yardımcısı – Pazarlama (nagehan_gencay@ekoteks.com , 0212 676 78 66, dahili: 141)

Share this article: