ekoteks

test

ZDHC – ATIKSU

Çevresel sürdürülebilirliğin sağlamasına ve ekolojik kaynaklarımızın korunmasına yapılan analiz ve testlerle katkı sağlamayı amaçlamaktayız. ZDHC onaylı Su ve Atık Su Laboratuvarında konvansiyonel ve MRSL metot ile atık su ve çamur testleri uygulamaktadır. Sahada numune alımı ve rapor yükleme hizmeti verilmektedir.   Ekoteks Laboratuvarı, geniş test portföyüne sahiptir. İhtiyaçlarınızda uzman kadrosu, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı…

Read article
DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ İLE MALZEME TAYİNİ ANALİZİ & TERMOGRAVİMETRİK ANALİZLER

DSC8000 (DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ) cihazı ile, bir numunenin ısıtılması, soğutulması veya izotermal olarak sabit sıcaklıkta tutulması sırasındaki ısı akışını ölçer. Numune çevre ile enerji alışverişinin bir sonucu olarak, ısı akışı sırasında çeşitli faz değişikliklerine maruz kalabilir. (örneğin buzun erimesi) Sonuç olarak elde edilen DSC eğrisi, süreçte yer alan entalpi ile orantılı olarak eğrinin altındaki alana…

Read article
CİHAZ VE ALETLERİN PLASTİK MALZEMELERİNİN YANMAZLIK TESTLERİ – UL94

UL 94 standardı, cihaz ve aletlerde kullanılan plastik parçaların yanmazlık testlerini kapsamaktadır. İlgili standart plastiklerin bir kaynak tarafından tutuşturulduklarında kaynağın uzaklaşmasının ardından üzerlerinde bulunan alevi ne kadar hızlı söndürdüklerini ve numunenin yanarken gösterdiği özellikleri test etmektedir. Plastik malzemenin yanmazlık sınıfı, test laboratuvarında gerçek alev ile yatay ve dikey olarak test edilir. Yanma direncini arttırmak için…

Read article
15. ULUSLARARASI EKOTEKS TEKSTİL SEMPOZYUMU SUNUMLARI

                                                                     15. Uluslararası Ekoteks Tekstil Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Anlayışı Sempozyumu     Sempozyumumuzda yer alan sunumlara aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.   https://drive.google.com/drive/folders/1BSMEN1JeUBKInAc1qIDKUCKRT2eR1l50?usp=drive_link

Read article
VEGAN ANALİZİ

Hayvanların konservatif mitokondriyal genini hedefler. Doku tipine bağlı olarak hücreler birkaç bin mitokondriyal DNA kopyası içerir bu yüzden yapılan test yüksek duyarlılığa sahiptir. Spesifik DNA dizileri, RT-PCR (Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile kalitatif olarak çoğaltılır ve Taqman™ probları sayesinde yüksek özgüllükle hızlı bir şekilde saptanır. Yapılan PCR araştırmalarında, laboratuvarımızda uygulanan kitte çoğaltılan DNA şablonu…

Read article
Ticaret Bakanlığı piyasada güvenli ürünlerin satılması için firmaları bilgilendirecek

Ticaret Bakanlığınca, piyasaya sunulacak ürünlerin gereken güvenlik şartlarını taşımasını sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret müdürlükleri bünyesinde “Güvenli Ürün Danışma Ofisleri” kuruldu   Türkiye’de piyasaya sürülen ürünlerin güvenliğine ilişkin temel kurallar, Mart 2021’de yürürlüğe giren “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” kapsamında uygulanıyor. Kanunla, ürünlerin piyasaya arzı, uygunluk değerlendirmesi, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili…

Read article
MOBİLYALARDA KULLANILAN BİLEŞENLERİN TUTUŞMA DAYANIMI – CALIFORNIA TB 117

CALIFORNIA TB 117 CAL 117 olarak da bilinen California Teknik Bülteni 117; mobilya endüstrisinde döşemelik mobilya yanıcılığı standardını belirleyen bir düzenlemedir. Konut mobilyalarında kullanılan belirli malzemelerin hem açık alev hem de içim için yanan testten geçmesini gerektirir. Test mobilyanın üzerine yanan bir sigara yerleştirmeyi ve oluşan kömürün uzunluğunu ölçmeyi hedefler. Bu test yöntemleri, döşemelik mobilya…

Read article
TÜKİD – KIRTASİYE SUNUM Ürünlerinizin Standartlara Uygunluğunu Test Edip Raporlayalım.

Biyosidal Ürün Testleri Fiziko-kimyasal özelliklerin belirlenmesi, etken madde tayini, kısa ve uzun süreli stabilite analizleri ve mikrobiyolojik etkinlik testleri gerçekleştirilmektedir. Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler kapsamında UVC ve Ozon etki mekanizmasına sahip hava temizleyici/dezenfekte edici cihazlar için de mikroorganizmalara karşı etkinlik testleri yapılmaktadır. Biyosidal ürünler; Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler, koruyucular, haşere kontrolü için kullanılan…

Read article
BİYOSİDAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE PARLAMA NOKTASI TAYİNİ FLASH POINT TEST

Parlama noktası, flash point, uçucu bir malzemenin bir ateşleme kaynağı ile tutuşacağı en düşük sıcaklık seviyesidir. Yanıcı sıvıların tehlikelerini belirlemede en önemli parametre parlama noktasıdır. Yanıcı sıvıların parlama noktaları belirlenerek Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarında (MSDS) yer alır. Parlama noktası, malzemeleri yanıcı olarak sınıflandırmak için bir geçerli bir ölçüdür. Ürünlerin içeriğindeki aromaların, uçucu yağların bulunduğu uçucu…

Read article