DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ İLE MALZEME TAYİNİ ANALİZİ & TERMOGRAVİMETRİK ANALİZLER

DSC8000 (DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ) cihazı ile, bir numunenin ısıtılması, soğutulması veya izotermal olarak sabit sıcaklıkta tutulması sırasındaki ısı akışını ölçer. Numune çevre ile enerji alışverişinin bir sonucu olarak, ısı akışı sırasında çeşitli faz değişikliklerine maruz kalabilir. (örneğin buzun erimesi) Sonuç olarak elde edilen DSC eğrisi, süreçte yer alan entalpi ile orantılı olarak eğrinin altındaki alana göre faz değişikliklerini kolayca ölçebilir.

 

Polimerlerin erime noktaları, camsı geçişi ve kristallenme ile ilgili bir çok karakteristik yapılarının incelenebileceği DSC cihazı ile hizmetinizdeyiz. Cihaza tanımlanan metotlar ile çalıştırılan programda eğriler oluşur ve gerekli hesaplamalar yapılarak istenilen fiziksel özelliklere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılır.

 

TGA8000 (TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ) cihazı ile polimerlerin bozunma sıcaklıkları, kalıntı (kül) miktarı , içerdikleri uçucu madde miktarları gibi pek çok analiz yapılır.

 

Ekoteks Laboratuvarı, geniş test portföyüne “DSC ile Malzeme Analizi” ve “Termogravimetrik Analiz” test metodunu da eklemiştir. İhtiyaçlarınızda uzman kadrosu, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile her zaman yanınızdadır.

 

Bu test yöntemiyle ilgili tüm sorularınızda ve test taleplerinizde bizimle temasa geçebilirsiniz.

Sevim Atmaca Razak / Laboratuvarlardan Sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı

(sevim­_atmaca@ekoteks.com , 0212 676 78 66, dahili: 104)

Nagehan Gencay / Pazarlama Müdürü 

(nagehan_gencay@ekoteks.com ,  0212 676 78 66, dahili:141)

Share this article: