Biyoteknoloji Laboratuvarı

Gelişen teknoloji sayesinde tekstil, plastik vb. malzemelere uygun aplikasyon çalışmaları neticesinde Ekoteks farklı alanlardaki taleplere de cevap verebilmek amacıyla çalışmalarını Biyoteknoloji laboratuvarı bünyesinde birleştirmiştir. Biyoteknoloji laboratuvarı bünyesinde üç farklı birim barındırmaktadır. Bunlar Mikrobiyoloji, Hücre Kültürü, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleridir.

Mikrobiyolojik Analizler

Hijyenik ve çevre dostu ürünlerin büyük önem kazandığı günümüzde anti mikrobiyal özelliğe sahip olan malzemeler, koruyucu ve tedavi amaçlı olarak birçok alanda yaygın biçimde kullanılmaktadır. Tekstil, dezenfektan, biyosidal ürünlerde ve kozmetik, çocuk bezi, hijyenik ped, ıslak mendil gibi kişisel bakım ürünleri üzerinde; bakteri, küf ve mantar gibi mikroorganizmalar, sıcaklık ve nem sayesinde hızlı bir biçimde çoğalabilmektedir. Hijyenik ve çevresel durumların kontrolü için anti-bakteriyel ve anti-fungal uygulamalar günümüzde bir gereklilik haline gelmiştir.

Türkiye’de tekstil malzemelerinin mikrobiyolojik testlerini 2007 yılından bu yana sürdüren ve bu alanda ilk akredite laboratuvar olan ‘Ekoteks Biyoteknoloji Laboratuvarı’ çalışmalarını çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik, sürdürülebilir çalışmaların geliştirilmesi misyonuyla yalnızca tekstil malzemeleri ile sınırlandırmayıp yelpazesini başta plastik, PVC, polimer gibi malzemeler olmak üzere birçok sentetik, kozmetik, su, tıbbi ve koruyucu ürünlere kadar genişletmiştir. Tüm testler akredite uluslararası standartlara göre yapılmaktadır.  Bu sayede laboratuvar bünyesinde geniş kapsamlı bir referans kültür-mikroorganizma kütüphanesi oluşturulup yenilikçi çalışmalar için zemin hazırlanmıştır.

Hücre Kültürü Analizleri

Ekoteks uzun yıllardır uygulama ve faaliyet alanı olan Antimikrobiyal test kapsamının yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinde gelen yoğun talep ve antiviral ürünlerin analiz sonuçları ile belgelendirilmesi ihtiyacı sebebi ile 2021 yılı başına Hücre Kültürü Altlaboratuvarını kendi öz sermayesi ile kurmuştur.

Hücre kültürü Alt-Laboratuvarında tekstil, dezenfektan ve plastik yüzeye sahip numunelerin antiviral etkinlik testlerini de gerçekleştirmeye başlamıştır.

EKOTEKS, 2019 yılında gerçekleştirdiği Maske ve Koruyucu Giysi Testleri ile Türk tekstil ihracatına belgelendirme sürecinde büyük bir destek vererek, EA onaylı ilk Akredite Türk Test Laboratuvarı olarak Avrupa bölgesinden de test talebi almaya devam etmektedir. Akredite olarak aynı destek ve hizmet kalitesine 2022 yılında Antiviral test uygulamalarında da devam edecek olan laboratuvarımız bu konuda yetkin ve eğitimli personeller ile çalışmaktadır. Konusunda uzman akademisyenler tarafından da süreç izlenmektedir.

Hücre kültürü analizlerinde kullanılan virüsler; Adenovirüs Type 5 (strain Adenoid 75, ATCC VR-5), Murine norovirüs suş strain S99 Berlin, Modified Vaccinia virus Ankara (ATCC VR-1508/vaccinia virus strain Elstree/ATCC VR-1549), Rodent protoparvovirus (minute virus of mice/strain Crawford/ATCC VR-1346), Human coronavirus (VR-740), Influenza H1N1 /PR/8/34:TC (adapted ATCC VR-1469), Coxsackievirus A11 prototype strain Belgium-1, Influenza A virus (H3N2) virüsleridir. Hücre kültürü testleri BS EN 14476-A2, BS ISO 21702 ve ISO 18184 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

Airborne ve yüzey etkinlik analizleri kapsamında referans: ISO 15714: 2019 / GB 21551.3-2010 referans: ISO 13697 standartları doğrultusunda hava ve yüzey etkinlik analizleri de uygulanmaktadır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Analizleri

Organik pamuktan yapılmış ürünlere yönelik talebin her geçen gün arttığı bilinen bir gerçektir. Günümüzde, ülkemizde yetişen ve tekstil hammaddesi olarak kullanılan tescilli organik pamuk ürünlerinin kalitesini tüm dünyaya tanıtmak ve uluslararası pazarda payını arttırmak hedeflenmektedir. Ekoteks organik pamuk üretimi için kullanılacak ham pamuk örneklerinin genetiği değiştirilmiş pamuk türleri ile incelenmesini sağlamayı hedef edinmiştir.

Ekoteks uluslararası normları ve en iyi mevcut teknolojileri temel alarak “Organik Türk Pamuğu” nun tanımını yapmış ve sertifikalandırma için kabul kriterlerini belirlemiştir. Organik Türk Pamuğu için genetik analiz testleri yapılmadan önce pamukta kalıntı kimyasal analizler yapılması şartı bulunmaktadır. Pamuğun ağır metal, pestisit vb. kimyasalları ihtiva etmemesi beklenmektedir. Bu kimyasal analizlerin tespiti ise Ekoloji Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

EKS310 sertifikalı Organik Türk pamuğu çalışmaları “IWA32-Screening of Genetically Modified Organisms (GMOs) in Cotton and Textiles” test metodu referans alınarak gerçekleştirilmektedir. EKS310 sertifikasının marka patenti ise İHKİB iş birliğiyle alınmıştır.

GDO analizleri kalitatif ve kantitatif olarak ham pamuk, elyaf, iplik ve tekstil ürünlerinde en üstün teknolojik yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Pamuğun menşeini tespit etmeye yönelik çalışmaları ise devam etmektedir.