TÜKİD – KIRTASİYE SUNUM

Ürünlerinizin standartlara uygunluğunu test edip raporlayalım

Biyosidal Ürün Testleri

Fiziko-kimyasal özelliklerin belirlenmesi, etken madde tayini, kısa ve uzun süreli stabilite analizleri ve mikrobiyolojik etkinlik testleri gerçekleştirilmektedir.

Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler kapsamında UVC ve Ozon etki mekanizmasına sahip hava temizleyici/dezenfekte edici cihazlar için de mikroorganizmalara karşı etkinlik testleri yapılmaktadır.

 

Biyosidal ürünler; Dezenfektanlar ve genel biyosidal ürünler, koruyucular, haşere kontrolü için kullanılan ürünler ve diğer biyosidal ürünler olmak üzere dört ana grupta sınıflandırılmaktadır. Tüm bu gruplandırmalar altında ise 23 ürün tipi tanımlanmıştır.

Test edilen ürün tipleri