Tekstil ürünlerinde ham maddenin elde edilişinden başlayarak bitmiş mamüle kadar gerçekleştirilen bir çok süreçte kullanılan çeşitli kimyasallar ve boyarmaddeler; kullanım aşamasında çevre ve insan sağlığında önemli olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra üretim aşamasında ortaya çıkan atık maddeler de benzer risker oluşturabilmektedir. Tabii ve yapay liflerden mamül tekstil ve konfeksiyon ürürünlerinde elyafın üretimi, işlenmesi, ön işlem boya baskısı, terbiye işlemleri, paketleme ve bu süreçte kullanılan malzemeler, kimyasal katkı maddeleri ve ortaya çıkan atıklar çevre ve insan sağlığına zarar verebilmekte ve hatta bazı hallerde tehdit dahi edebilmektedir.

Özellikle Avrupa Birliğine üye üykelerde ve diğer potansiye tüketicilerde insan ve çevre sağlığına yönelik bilincin artması ile birlikte; kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış kimyasalların testleri talep edilmektedir.

Bunların başlıcaları; Formaldehit, Azo Boyar Maddeleri, Kansorejen ve Alerlik Boyarmaddeler, Pestisitler, Fitalat, Klor fenoller, Poliklorlu bifeniller, Kalaylı organik bileşikler, Ağır metaller, Metal Aksesuarlarda Niket tayini, Kurşun, Kadmiyum, Krom (VI), APEO, PFOs, PAH's, DMF ve Bisfenol-A testleri laboratuvarımız bünyesinde uygun analitik cihazlar kullanılarak deneyimli personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.