Su ve Atıksu (ZDHC) Testleri

 • SU KALİTESİ PH TAYİNİ
  • TS EN ISO 10523 ISO 10523 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ ALKALİNİK TAYİNİ BÖLÜM 1: TOPLAM VE BİLEŞİK ALKALANİTENİN TAYİNİ
  • TS 3790 EN ISO 9963-1
 • SU KALİTESİ-SU RENGİNİN MUAYENE VE TAYİNİ
  • TS EN ISO 7887 C ISO 7887 C ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SERBEST KLOR VE TOPLAM KLOR TAYİNİ
  • TS 6229 EN ISO 7393-2
 • ASKIDA KATI MADDE (AKM) TAYİNİ GRAVİMETRİK METOT
  • SM 2540 D ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN MİKTARI TAYİNİ OPTİK PROB METODU
  • SM 4500 O - H
 • BULANIKLIK NEFELOMETRİK METOT
  • SM 2130
 • SÜLFİT TAYİNİ TİTRİMETRİK METOT
  • SM 4500-SO3-2 EPA 377.1 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SÜLFÜR TAYİNİ SPEKTROMETRİK YÖNTEM
  • SM 4500-S2- - D ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • KROM (VI) TAYİNİ SPEKTROMETRİK YÖNTEM
  • ISO 18412 TS EN ISO 18412 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ATIKSU NUMULERİNDE ICP-MS İLE AĞIRMETAL TAYİNİ
  • IN HOUSE METHOD-EKOTEKS 68 (EPA 3051 A
  • EPA 200.8) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ATIK SULARDA BELİRLİ GRUP AZOBOYARMADDELERİNİN İNDİRGENMESİ İLE AÇIĞA ÇIKAN YASAKLANMIŞ MAK AMİN III AI/III A2 GRUP AROMATİK AMİNLERİN TAYİNİ
  • IN HOUSE METHOD -EKOTEKS 63 (ISO 14362-1) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ATIK SU NUMUNELERİNDE – AZO BOYARMADDELERDEN AÇIĞA ÇIKAN BELİRLİ AROMATİK AMİNLERİN TAYİNİ İÇİN YÖNTEMLER 4-AMİNOAZOBENZENE TAYİNİ
  • IN HOUSE METHOD- EKOTEKS 64 (ISO 14362-3) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ATIK SULARDA POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN (PAH) KANTİTATİF ANALİZİ
  • IN HOUSE METHOD-EKOTEKS 65 (EPA 8270 D) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ATIK SULARDA FİTALAT MİKTARININ TAYİNİ
  • IN HOUSE METHOD-EKOTEKS 66 (EPA 8270 D) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ATIK SULARDA OCTYLPHENOLETHOXYLATE’LARIN (OPEOS), NONYLPHENOLETHOXYLATE’LARIN (NPEOS), OCTYLPHENOL (OP) VE NONYLPHENOL (NP) LC-MS MS İLE TAYİNİ
  • IN HOUSE METHOD-EKOTEKS 67 (ISO 18857-2) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ YAĞ VE GRES TAYİNİ
  • SM 5520 B ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
 • ATIKSU – AMONYUM/AMONYUM AZOTU TAYİNİ ÖN İŞLEM: DİSTİLASYON METODU ÖLÇÜM: TİTRİMETRİK METOT
  • SM 4500 –NH3 B SM 4500 –NH3 C ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
 • TOPLAM SİYANÜR TAYİNİ ÖN İŞLEM: DİSTİLASYON METODU ÖLÇÜM: SPEKTROMETRİK METOT
  • SM APHA 4500-CN- C SM APHA 4500-CN- E ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
 • TOPLAM KHELDALH NİTROJEN TAYİNİ MAKRO KJELDAHL METODU
  • SM 4500 NORG-A SM 4500 NORG-B ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • TOPLAM FOSFOR TAYİNİ ÖN İŞLEM: MİKRODALGA YÖNTEMİ ÖLÇÜM: ICP-MS METODU
  • ISO 11885 TS EN ISO 11885 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ADSORBLANABİLEN ORGANİK HALOJENLER (AOX) TAYİNİ MİKROKOLUMETRİK YÖNTEM
  • ISO 9562 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • POLİKLOROFENOL TAYİNİ ÖN İŞLEM: SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU ÖLÇÜM: GC-MS METODU
  • EKOTEKS 71 (EPA 8270D) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ: İLETKENLİK
  • SM 2550 B
 • NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ
  • TS EN ISO 5667-1/3/10/14
 • KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOI) TAYİNİ AÇIK REFLAKS-TİTRİMETRİK METOT
  • SM 5220 B ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) TAYİNİ
  • SM 5210 D ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
 • AMONYUM/AMONYUM AZOTU TAYİNİ ÖN İŞLEM: DİSTİLASYON METODU ÖLÇÜM: SPEKTROMETRİK METOT
  • SM 4500 –NH3 F ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
 • FENOL TAYİNİ ÖN İŞLEM: DİSTİLASYON METODU ÖLÇÜM: SPEKTROMETRİK METOT
  • EPA 420.1 ZDHC WASTEWATER GUİDELENES
 • KANSEROJENİK BOYARMADDELERİN TAYİNİ ÖLÇÜM: LC-MS-MS METODU
  • EKOTEKS 76 (EPA 3540C) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ORGANİK KALAY BİLEŞİKLERİNİN TAYİNİ ÖN İŞLEM: SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU ÖLÇÜM: GC-MS METODU
  • EKOTEKS 80 (ISO 17353) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ- KÜLTÜRÜ YAPILABİLEN MİKROORGANİZMALARIN SAYIMI
  • TS EN ISO 6222 ISO 6222 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ-MEMRAN FİLTRASYON YÖNTEMİ İLE PSEUDOMONAS AERUGİNOSA’NIN TESPİTİ VE SAYIMI
  • TS EN ISO 16266-2006 ISO 16266-2006 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • KLORLU ORGANİK TAŞIYICILARIN TAYİNİ (KLORLU BENZENLER VE KLORLU TOLUENLER) ÖN İŞLEM: SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU ÖLÇÜM: GC-MS METODU
  • EKOTEKS 72 (EPA 8270D) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN (VOC) TAYİNİ ÖLÇÜM: GC-MS HEADSPACE METODU
  • EKOTEKS 73 (EPA 8260B) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • HALOJENLİ SOLVENTLERİN TAYİNİ ÖLÇÜM: GC-MS HEADSPACE METODU
  • EKOTEKS 74 (EPA 8260B) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • GLİKOLLERİN TAYİNİ ÖN İŞLEM: SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU ÖLÇÜM: GC-MS METODU
  • EKOTEKS 75 (EPA 8270D) ZDHC WASTEWATER GUİDELİNES
 • DİSPERSE BOYARMADDELERİN TAYİNİ ÖLÇÜM: LC-MS-MS METODU
  • EKOTEKS 77 (EPA 3540C) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ALEV GECİKTİRİCİLERİN (BROMLU) TAYİNİ
  • EKOTEKS 78 (TS EN 16694) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • KLORLU PARAFİNLERİN TAYİNİ ÖN İŞLEM: SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU ÖLÇÜM: LC-MS-MS METODU
  • EKOTEKS 79 (EPA 8270 D) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • PERFLORLU VE POLYFLORLU KİMYASALLARIN TAYİNİ (PFCS) ÖLÇÜM: LC-MS/MS METODU
  • EKOTEKS 81 (DIN 38407-42) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • PERFLORLU VE POLYFLORLU KİMYASALLARIN TAYİNİ (FTOH&FTA) ÖN İŞLEM: SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU ÖLÇÜM: GC-MS METODU
  • EKOTEKS 82 (EN 14582) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ: SICAKLIK
  • SM 2550 B ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • ALEV GECİKTİRİCİLERİN (FOSFORLU) TAYİNİ
  • EKOTEKS 89 (EPA 527
  • EPA 8321B
  • EPA 3510C) ZDHC WASTEWATER GUIDELINES
 • SU KALİTESİ- ESCHERİCHİA COLİ VE KOLİFORM BAKTERİLERİN TESPİTİ VE SAYIMI
  • TS EN ISO 9308-1 ISO 9308-1 ZDHC WASTEWATER GUIDELINES