Mikrobiyoloji Testleri

 • ANTİ BAKTERİYAL AKTİVİTE TAYİNİ
  • AATCC 147 (Kalitatif)
  • ISO 20645 (Kalitatif)
  • AATCC 100 (Kantitatif)
  • AATCC 174 (Kantitatif)
  • ASTM E-2149 (Kantitatif)
  • JIS L 1902 (Kantitatif)
  • ISO 22196 (Kantitatif)
  • TS ISO 20743 (Kantitatif)
  • ASTM E-2180 (Kantitatif)
 • KOZMETİKLERDE MİKROBİYOLOJİK TEST
  • TS 4765
  • EUROPEAN PHARMACOPOEIA
  • ISO 21148
  • ISO 16212
 • KİMYASAL DEZENFEKTETANLARVE ANTİSEPTİKLER
  • TS EN 1276
  • TS EN 1650
 • KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE FUNGUS TAYİNİ
  • ASTM D 2020-92
 • ANTİFUNGAL AKTİVE TAYİNİ
  • AATCC 30
 • TOPLAM MİKROORGANİZMA YÜKÜ
  • EKOTEKS 37
 • PLASTİKLERDE ANTIFUNGAL TAYİNİ
  • ASTM G 21-96
  • ISO 16869
 • DERİ ÜRÜNLERİN ( WET BLUE ) KÜFLENMEYE KARŞI DİRENCİNİN TEST EDİLMESİ
  • ASTM D 4576-08